Výškové práce

Pokud potřebujete okamžitě řešit havarijní stav střech, výškových budov, komínů nebo různých konstrukcí, hal, rizikových stromů, zavolejte naši havarijní službu, v po – pá v čase 6 – 19 hod na +420 607 008 033. Mimo tyto hodiny odešlete, prosím, poptávkový formulář. Budeme se snažit Vám vyjít vstříc co nejrychleji. Řešíme havarijní stavy ve výškách. Nejčastěji se jedná o zatékání do střechy, ucpané žlaby (okapy), padající fasádu a jiné akutní problémy. V zimě jde často o rychlé odstranění sněhu nebo rampouchů ze střech kvůli hrozícímu sesuvu nebo poškození střechy.

Zatékání do střech

Ucpané žlaby

Opadávající fasáda a omítka

Oprava poškozených střech po vichřici

Oprava poničených reklamních ploch, reklamních cedulí, plachet

Odklízení sněhu ze střech

Zavolejte a my vaše nesnáze se zimou vyřešíme

Ochrana proti ptactvu

Rizikové kácení stromů

Nátěry střech, fasád, komínů a konstrukcí

Opravy komínů a instalace hromosvodů

Oprava balkónů

Demoliční práce ve výškáchZatékání do střech

Provádíme havarijní opravy šikmých i plochých střech. Poškození střechy odstraníme a střechu opravíme. Naše služby jsou určeny zejména zákazníkům v Ostravě a širokém okolí

Ucpané žlaby

Ucpané žlaby a svody je nutné vyčistit rychle v případě, kdy nečistoty zhoršují či znemožňují odtok, aby se zamezilo stékání vody ze střechy mimo žlab. Opravujeme i praskliny a díry ve žlabech.

Opadávající fasáda a omítka

Pokud se omítka nebo fasáda domu začíná uvolňovat, může dojít k ohrožení lidí v důsledku jejich zasažení větším kusem a odpovědnost v tomto případě ponese majitel či správce domu. Neváhejte proto ihned zavolat na naši havarijní službu, odstraníme co nejrychleji fasádu či omítku, která ohrožuje kolemjdoucí, a následně fasádu či omítku opravíme.

Oprava poškozených střech po vichřici

Pokud dojde vlivem povětrnostních podmínek k poškození střechy, provedeme dle situace nejprve většinou rychlé provizorní zakrytí střechy proti zatékání a odstranění poškozené části střechy, aby neohrožovala okolí. Následně střechu můžeme opravit. Nejčastěji opravujeme po vichřici poničené hliníkové střešní krytiny (alukryt).

Oprava poničených reklamních ploch, reklamních cedulí, plachet

Oprava poničených reklamních ploch, reklamních cedulí nebo plachet patří mezi naše časté činnosti. Pokud potřebujete řešit poničené reklamní nosiče ve výškách, neváhejte se na nás obrátit.

Odklízení sněhu ze střech

Zajistíme pro Vás kompletní zimní údržbu vaší střechy. Odklízíme sníh a led na obtížně dostupných místech za pomocí horolezecké techniky a výškových prací. V zimních měsících je třeba včas reagovat na přívaly sněhu a zamrzání žlabů (okapů) a svodů. U plochých střech z asfaltových pásů a měkčených PVC folií, nejčastěji v obchodních centrech a v administrativních budovách, hrozí přetěžování střešní konstrukce a zatékání do objektu. U šikmých (sedlových) střech hrozí sesuv velké masy sněhu a ohrožení osob a majetku. Sněhové zábrany nedokážou vždy zabránit pádu sněhu a je potřeba ho ručně shodit.

U plochých střech z měkčených PVC fólií se nesmí použít strojní úklid (sněžná fréza), hrozí poškození střešní krytiny a je třeba využití klasické techniky. Používáme plastová hrabla a lopaty a přesun sněhu po střeše je řešen plachtami. Bohužel u většiny střech je míst na shození sněhu málo (vchody, parkoviště, chodník) a pak se úklid stává časově náročným. Proto je u větších střech dobré s úklidem sněhu začít včas.

Problémy vznikají také u atikových (sámových) žlabů, kde zamrzne odtok vody a začne zatékat do objektu. Této situaci je lépe předcházet montáží topných kabelů. Voda postupně rozmrzá a neustále odtéká.

Nejčastěji však shazujeme sníh a ledové krápníky (rampouchy) na činžovních a řadových domech v centrech měst. Je zde většinou v krátké časové době potřeba místo ohradit záborovou páskou a použít horolezeckou techniku a výškové práce nebo plošinu a ručně sníh ze střechy sházet, jinak hrozí pád sněhové a ledové masy na chodce či poškození majetku.

Zavolejte a my vaše nesnáze se zimou vyřešíme.

 • shazování sněhu z šikmých střech
 • úklid sněhu z plochých střech
 • shoz rampouchů a vyčištění žlabů (okapů) od sněhu a ledu
 • odstranění ledu a sněhu z atikových žlabů
 • čištění zamrzlých svodů
 • úklid a shoz sněhu ze solárních a fotovoltaických panelů
 • monitorování stavu sněhu na střeše

Ochrana proti ptactvu


Sítě a hroty proti ptákům

Hroty proti holubům, vlaštovkám a jiným ptákům a sítě proti ptákům jsou jedinou opravdu účinnou obranou proti usedání a hnízdění ptáků na domech, střechách, balkonech a jiných místech obydlí. Přitom ptákům nijak neubližují.

Z našich zkušeností můžeme s jistotou říct, že největším nepřítelem člověka z oblasti ptactva je holub skalní. Holub našel ve městech výborné útočiště. Atiky, žlaby, půdy a různé výklenky mu dávají možnost hnízdění a dobré pozice k výpravám za potravou. Jsou až neuvěřitelně adaptabilní a odolní vůči okolním vlivům. Využívají i velice malých ploch a jsou schopni až několik týdnů hledat v instalovaném systému skulinu, kterou by využili k opětovnému zahnízdění. Hnízdí dvakrát do roka a s vyvádím mláďat jsou vysoce úspěšní. Dožívají se až 15 let a jejich početná populace stále roste. Krom toho, že jejich agresivní trus ničí fasády domů a estetický vzhled atik, žlabů a chodníků, přenášejí také infekční onemocnění a roznášejí nebezpečné roztoče. Jedinou opravdu účinnou obranou jsou sítě proti ptactvu nebo hrotový systém. Rádi vám poradíme.

Hrotový systém

Hroty proti holubům, vlaštovkám a jiným ptákům se instalují na náletové plochy a zabrání usedání ptactva tak, aby jim nebylo ublíženo. Pásek se skládá z 50cm UV stabilního polykarbonátu osazeného hroty z pružinové nerezové oceli, který se připevňuje na očištěný a suchý podklad pomocí silikonu nebo na dřevěné podklady pomocí vrutů či hřebů. Při zachování technologického postupu a zvolení správného systému vydrží zábrana proti holubům cca 10 let. Klíčovým bodem ochrany proti holubům je zvolení takového systému, který dokonale pokryje celou plochu. Bodáky je třeba zvláště u vysoce exponovaných míst umísťovat na samý okraj střech, atik či žlabů, tak, aby byl vytvořen určitý hrotový přesah. Při nedostatečném přesahu budou ptáci usedat i na velice malé nechráněné plochy.

Důležité je vypozorování exponovanosti plochy:

 • holubi na místě hnízdí a spí
 • holubi na místě odpočívají a vyráží za potravou
 • holubi na místo usedávají náhodně

U vysoce exponovaných ploch je třeba pokrýt hroty proti holubům celou plochu, neboť se holubi a především holubice budou za každou cenu snažit vrátit ke svým hnízdům. Z našich zkušeností se na místech hnízdění objevují holubi ještě několik týdnů po instalaci hrotových a síťových systémů.

HM-Klapetek s. r. o. doporučují hroty proti holubům od firmy BS-system. Tento hrotový ochranný systém proti ptactvu se dodává v 50cm dlouhých segmentech a nechá se velice snadno instalovat. V prodeji jsou 4 druhy různých šíří pro ochranu všech ploch. Při montáži naší firmou nabízíme výrazné slevy na hrotový systém. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte

Síťový systém

Ochranné sítě proti ptákům jsou nejúčinnějším způsobem ochrany převážně atrií, dvorků, převislých atik a slepých střešních či fasádních míst obývaných holuby. Nejčastěji instalujeme ochranné sítě na balkony a lodžie, ale také na věže či světlíky. U panelových domů zpravidla zasíťujeme celý balkonový sektor od přízemí až po střechu, ale přijedeme Vám rádi zasíťovat i jediný balkon. Výhoda síťového systému je dokonalá ochrana prostoru za sítí, kdy při správné instalaci a dodržení postupu už nikdy žádný holub na váš balkon nedosedne. Síť proti ptákům má oka s průměrem 50 mm a 1mm tenké vlákno, které je téměř nepostřehnutelné a tak nijak nebude stínit nebo narušovat estetický vzhled. Instalace se provádí namontováním kotev, hmoždinek, ok nebo háků dle podkladu, velikosti a náročnosti situace. Do nich se vypne ocelové lanko, které vytvoří rám pro uchycení sítě. Pro celkové síťování panelových domů není třeba ani přítomnost nájemníků, neboť práce můžeme provádět pomocí plošin či horolezecké techniky.

Zabezpečení proti vniknutí ptactva

Instalujeme mechanické zábrany proti vniknutí ptáků na půdy, kde si rádi staví svá hnízda. Ochranné pásy ptákům nijak neublíží, ale zamezí jejich vniknutí do půdního prostoru.

Ultrazvuková ochrana proti holubům

Na trhu existují různé ultrazvukové odpuzovače ptáků. Máme mnoho zkušeností se systémy proti ptactvu a musíme říci, že ultrazvukový odpuzovač se nám nikdy neosvědčil. Dle našich zkušeností na ptáky nefunguje, ptáci si po několika dnech zvyknou na zvuk. Jediná opravdu účinná ochrana je mechanická bariéra. A to je především systém sítí proti ptactvu. Kde není možné použití sítí, jako například náletová hrana střechy na panelových domech, volíme pak hrotový systém proti ptactvu. Proto ultrazvukové odpuzovače nemontujeme a nedoporučujeme.

Rizikové kácení stromů

Naše firma disponuje také odborníky z oblasti arboristiky zaměřené především na rizikové kácení stromů a prořezávání korun stromů. Za rizikové kácení se považuje kácení všude tam, kde není strom díky jeho rizikovým parametrům možno pokácet v celku. Zpravidla se jedná o strom, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází elektrické vedení, pozemní komunikace, zástavba, plot, sousední pozemek nebo jiné faktory, které by mohly být při neprofesionálním nebo přímém pokácení ohroženy. Při vyhodnocení situace jako rizikové volíme postupné odkácení stromu od koruny, kdy nejprve strom odvětvíme a posléze po cca metrových kusech zbylé torzo naporcujeme a spouštíme pomocí lanové a kladkové techniky na zem. Práce provádíme pomocí horolezecké a stromolezecké techniky, plošin nebo jeřábů s maximálním ohledem na bezpečnost naši i vašeho majetku. Všeobecně se výškové práce a zejména rizikové kácení stromů považuje za jednu z nerizikovějších profesí, což se samozřejmě promítne i do konečné ceny.

Samozřejmostí je i rozřezání stromu na manipulovatelné kusy nebo můžeme po upravení ceny zajistit likvidaci, úklid a odvoz odpadu. V případě nutnosti přistavení kontejneru účtujeme navíc cca: 4500 Kč (dle množství odpadu).

V případě vašeho zájmu o naše služby uvítáme emailem zaslanou fotografii nejlépe celého stromu, na jejímž základě určíme přibližnou cenu. Pokud se jedná o složitější situaci nebo nemáte možnost zaslat fotografii, dojedeme zdarma na místo a do druhého dne vám sdělíme přesnou cenu.

Nátěry střech, fasád, komínů a konstrukcí

Naše firma pro Vás zajistí natěračské práce nejen ve výškách. Veškeré povrchy vystavené povětrnostním vlivům (dešti, vodě, sněhu, mrazu) potřebují stálou ochranu, jinak dochází k jejich degradaci a rozpadu a opravy takto poškozených částí jsou pak několikanásobně dražší než jejich pravidelná údržba. Provádíme nátěry všemi druhy barev, ať už syntetické a polyuretanové barvy na kovové konstrukce nebo vodou ředitelné na dřevo.

 • nátěry stožárů vysokého napětí, vysílačů a osvětlení
 • nátěry fasád
 • nátěry žlabů, svodů, oplechování a hromosvodů
 • nátěry střech, nátěry plechových střech
 • nátěry komínů továrních budov
 • nátěry chat, dřevěných částí domů a podbití
 • nátěry veškerých železných a dřevěných konstrukcí
 • nátěry mostních konstrukcí a jejich zábradlí
 • Nátěry střech

Nejčastěji provádíme nátěry plechových a alukrytových střech včetně klempířských prvků. Vaši střechu nejprve důkladně očistíme od volných částí barvy, nečistot, volné suti z komínů a štítů. Popřípadě ošetříme i chemicky proti růstu mechů a jiných porostů. Očištění probíhá buď ručně, při malém rozsahu, jinak používáme tlakovou vodu s příměsí proti růstu hub a mechů. Provedeme zednické opravy na komínech, atikách a také opravy klempířských prvků (hromosvodů, oplechování). A následné proběhne samotný nátěr Vámi zvolenou barvou. Kterou Vám z našich zkušeností rádi doporučíme. Provádíme nátěry různých druhů střech včetně nátěrů plechových střech.

Nátěry fasád

Zajišťujeme také nátěry fasád panelových a činžovních domů, rodinných domů, betonových staveb a sil. Díky využití lezecké techniky se dostaneme i na těžko dostupná místa. Fasádu je potřeba nejprve vyčistit, k čištění využíváme Wap. V případě potřeby aplikujeme protiplísňový prostředek, který může být jako finální, a nebo zakončíme celkovým finálním nátěrem vybraného odstínu podle přání zákazníka. Pro nátěry fasád používáme zásadně kvalitní certifikované barvy.

Nátěry konstrukcí

Zajistíme nátěry ocelových, dřevěných i jiných konstrukcí. Nabízíme nátěry stožárů vysokého napětí a jiných průmyslových konstrukcí. Provádíme překážkové značení komínů a jiných výškových objektů dle norem Úřadu pro civilní letectví. Pravidelná údržba je mnohem méně nákladná než následná opravy vlivem zanedbané péče.

Nátěry žlabů, svodů, oplechování, parapetních a atikových plechů

Všechny tyto části střechy potřebují zvýšenou ochranu, protože jsou velmi namáhané a její zanedbání pak způsobuje zatékání do konstrukce domu a obrovské náklady na následnou opravu. A přitom za poměrně nízké náklady je možné tomu zabránit. Za pomocí horolezecké techniky natíráme veškeré svody, žlaby (okapy), oplechování, parapety, hromosvody, zábradlí balkónů, ventilační průduchy a mřížky. V případě nutnosti provedeme částečnou nebo úplnou výměnu klempířských prvků.

Nátěry dřevěných částí staveb

Natíráme dřevěné části rodinných, činžovních domů a chat. Jako jsou palubkové podbití, venkovní krokve, verandy, dřevěné štíty a terasy. Konstrukce Dále provádíme nátěry veškerých ocelových a dřevěných konstrukcí. Nátěry mostů, vysílačů, komínů, sloupů, stožárů vysokého napětí a osvětlení. V továrních halách provádíme nátěry rozvodů, trubek, nosníků, vzduchotechnik a jeřábů.

Opravy komínů a instalace hromosvodů

Nabízíme:

 • drobné opravy komínů
 • spárování komínů
 • částečné demolice a dostavby
 • demolice betonových komínových věnců (desek) + výroba nových na míru
 • nátěry komínů + hydrofobní nátěry
 • montáž komínových stříšek
 • montáže komínových lávek a montáž nášlapů po celé střeše pro snadný přístup pro jeho servis
 • stržení komínu – demolice
 • výstavbu nového komínu
 • omítnutí a nátěry komínů
 • osazení ochrany proti ptákům

Oprava komína

Zchátralý komín je pro obyvatele domu velmi nebezpečný. Špatný technický stav komínu bývá zdrojem požárů nebo otrav. Provádíme odborné opravy a renovace komínů od vysokých továrních komínů po malé komíny na rodinných domech. V rámci oprav jsme schopni zajistit i nové oplechování komínu.

Zednické a demoliční práce ve výškách

Naše firma zajišťuje veškeré zednické práce ne jen na zemi ale i ve výškách ať už za použití horolezecké techniky, žebříků nebo plošin.

Nejčastěji řešíme havarijní stavy zdiva. V tomto případě je nutno reagovat rychle a včas volné zdivo odstranit, aby nedošlo k poškození majetku či úrazu osob. Nejčastější a nejlevnější variantou je jen volné zdivo otlouci na pevný podklad a fasádu, zakonzervovat penetračním nátěrem s lepidlem, aby nedocházelo k zatékání do omítky a tím další degradaci fasády. Majitelé domů tím za minimální náklady vyřeší problém s padajícím zdivem a získají čas na kompletní rekonstrukci fasády. Také demontujeme z fasád ozdobné sádrové odlitky a dekorativní prvky. Zajistíme také veškeré povolení na příslušných úřadech a odvoz odpadu.

Další častý problém u činžovních domů bývají převislé atiky pod atikovými žlaby. Kde následkem zatékání dochází k rozpadu omítky a následným pádům zdiva. Naše firma zajišťuje jejich kompletní opravu od otlučení volného zdiva, penetraci, nahození jádrovou omítkou, omítnutí a nátěr celé atiky.

Další část zednických prací jsou opravy a rekonstrukce komínů, ať už velkých továrních nebo u malých rodinných domů. U komínů činžovních domů zajišťujeme drobné opravy od očištění volných částí a vyspárování až po jeho demolici do půdních prostor a následnou stavbu, nahození, omítnutí, nátěr a oplechování. Také vám na něj můžeme osadit hrotový systém proti holubům a jinému ptactvu.

U větších komínů poskytujeme opravy pláště celého komína včetně nátěru či výroby loga nebo pověšení reklamní plachty. Pomocí výškových prací provádíme velmi často i opravy a výrobu komínových věnců.

V neposlední řadě zajišťujeme demolice menších budov, komínů a staticky narušených staveb včetně statického posudku, odvozu suti a veškerého odpadu.

Oprava balkónů

Opravujeme také balkóny (lodžie), kde následkem špatné izolace podlahy (dlažby) dochází k zatékání do konstrukce. Působení vody je největší nepřítel statiky balkonů. Pokud má váš balkon na spodní straně viditelné fleky od zatékání vody, je více než pravděpodobné, že balkonová deska je vodou, která v zimě zmrzne, dlouhodobě ničena. Jak poznat, zda váš balkon potřebuje renovaci?

 • Opadává vám omítka z balkónu?
 • Máte na balkoně uvolněnou nebo popraskanou dlažbu a oplechování?
 • Jsou na spodní straně balkonu mokré skvrny od zatékání?
 • Je zábradlí balkonu zrezivělé a kotvení není již tak pevné?

Nabízíme opravy a renovace balkónů, dle jejich stavu navrhneme komplexní řešení, které může zahrnovat novou podlahu (včetně hydroizolace, dlažby nebo jiné krytiny), montáž zábradlí, zasklení, opravu podhledů i montáž stříšky nebo zasklení celého balkonu.

Demoliční práce ve výškách

Provádíme méně rozsáhlé demolice budov, domů, garáží, komínů, zahradních domků, altánů. Zajistíme i odvoz materiálu. Zejména se specializujeme na demoliční práce ve výškách s použitím horolezecké techniky.

Hodinový manžel

Aktuality

Nabídka pracovních pozic

01.05.2023

Nabízíme pracovní pozice
Pomocný dělník a Zedník.

Nabídka volných pozic


Aktuálně nabízíme volné pozice POMOCNÝ DĚLNÍK a ZEDNÍK, více na:
Nabídka volných pozic
» Více

Kurzy přežití

01.01.2021

Od 1.1.2021 pořádáme kurzy přežití. K dispozici je 7 úrovní.
hm-klapetek.cz/kurzy-preziti


Od 1.1.2021 pořádáme kurzy přežití. K dispozici je 7 úrovní.
hm-klapetek.cz/kurzy-preziti
» Více
Aktualita

Akce a slevy hodinového manžela

01.09.2021

Potřebujete službu hodinový manžel, ale bojíte se, že si ji nebudete moct dovolit? Naše služby vám budou díky propracovanému systému slev dostupné.

 • 20% sleva pro důchodce
Jste v důchodu a už na všechno nestačíte jako dřív? Nechte drobné opravy na nás a užívejte si klidného stáří. Pro zákazníky v důchodovém věku hodinový manžel připravil slevu 20%, abyste si naše služby mohli dovolit i z malého důchodu.

 • 30% sleva pro invalidy a tělesně postižené
Chápeme, jak je váš život náročný. Proto jsme připravili slevu 30%, díky které už nebudete muset zápasit s domácími pracemi přes svůj handicap sami.
» Více
» Všechny aktuality